สุขใจ

สุขภาพจิตออนไลน์
สู้โควิด-19

จุดประสงค์ (Objective):

เนื่องจากโรคระบาดโควิด 19 ในขณะนี้ทำให้คนไทยเกิดความเครียดมากขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น วิตกกังวลต่อการติดเชื้อ การที่ต้องทำงานที่บ้าน หรือการว่างงานโดยเฉียบพลัน ทางสมาคมจึงได้คิดริเริ่มโครงการ "สุขใจ สุขภาพจิตออนไลน์ สู้โควิด 19" ในระหว่างวันที่ 5พฤษภาคม- 5 มิถุนายน​ 2563 เพื่อให้บริการการให้คำปรึกษาฟรีในการบรรเทาทุกข์ในด้านสุขภาพจิตต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ โดยจะมีการให้บริการ 2 ช่องทางคือ ทางโทรศัพท์ (สุขใจ แคร์ไลน์)​ และ ทางวีดิโอคอล (สุขใจ วีดิโอคอล)​

สุขใจแคร์ไลน์

โทรคุยกับเราตามวันเวลาในตารางนี้
phone_in_talkเบอร์โทร และเวลาให้บริการ

สุขใจวีดีโอคอล

รับคำปรึกษาง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน
playlist_add_check
ทำแบบประเมิน

คุณสามารถเลือกทำแบบประเมินโดยไม่รับคำปรึกษาได้

event_available
นัดหมาย

ลงทะเบียนนัดหมายกับผู้ให้คำปรึกษาในเวลาที่คุณสะดวก

phonelink_ring
พูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษา

กระบวนการรับคำปรึกษาในเวลาที่ได้นัดหมาย

เริ่มทำแบบประเมิน เริ่มทำแบบประเมิน
สมาคมการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทย
(Christian​ Counseling​ Association​ Thailand)
พันธกิจ (Mission)

ส่งเสริมงานด้านสุขภาพจิตในสังคมไทย และสนับสนุนให้มีการดูแลรักษาจิตใจแบบองค์รวม ผ่านการให้ความรู้และการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียน